fa-IRen-US
شماره تلفن
26231458 - 26231456
ایمیل ما
info@parsgenelab.com

شرکت پارس ژن پژوه ایرانیان با همکارای مراکز معتبری همچون انجمن ژنتیک ایران و انسیتو پاستور ایران اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین مختلف می نماید.

پکیج کامل آموزشی مباحث مهندسی ژنتیک ،بیوتکنولوژی وتست های مولکولی
سرفصل هاي آموزشي:
✅ طراحی پرایمر
✅ بیوانفورماتیک
✅ استخراج DNA
✅ انجام عملی PCR و الکتروفورز
✅ کار با دستگاه RealTime PCR
✅ تحلیل آماری داده های استخراج شده
✅ کار با نرم افزار REST

دوره مهارت آموزي آزمايشگاه تشخيص پزشكي

سرفصل هاي آموزشي:
✅ انواع نمونه گيري وريدي،نوزاد،مويرگي
✅ نسخه خواني آزمايشگاه
✅ آموزش كار با سيستم پذيرش(آزمون)
✅ هماتولوژي مقدماتي و پيشرفته
✅ بيوشيمي
✅ هورمون(اليزا/ وايداس)
✅ سرولوژي
✅ ميكروبيولوژي(ادرار/مدفوع)
✅ آموزش مستند سازي
✅ آموزش كنترل كيفي آزمايشگاه
✅ آموزش اصول ايمني و حفاظت كاركنان آزمايشگاه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
دی ان ان